Õppekava üldandmed sisaldavad õppekava kirjeldavat informatsiooni ning üldjuhul seda igal õppeaastal ei muudeta. Õppekavale vormistatakse igaks õppeaastaks, mil toimub õppekavale vastuvõtt, õppekava versioon.The general data of the curriculum contain information describing the curriculum and, as a rule, it is not changed every academic year. A curriculum version is prepared for the curriculum for each academic year when admission to the curriculum takes place.