Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kuidas tellida domeeninimesid

Tartu Ülikoolile kuuluvale veebilehele domeeninime tellimiseks pöörduge palun IT-osakonna kasutajatoe poole.

Erijuhul, sisu.ut.ee serverisse domeeninime tellimisel, käib tellimine https://sisu.ut.ee/juhendid/utee-domeeni-tellimine alusel.

ut.ee lõpuga domeene eraldatakse vaid tungiva vajaduse korral.

IT-osakond otsustab kas küsitud domeeninime registreerimine on õigustatud.

Domeeninimi peab vastama domeeninimedele esitatavatele nõuetele: https://www.internet.ee/domeenid/ee-domeenireeglid#domeeninimede-registreerimine alapunkt 3.2.

Domeeninimi peab olema kasutamiseks vaba, seda on võimalik kontrollida näiteks https://zone.ee veebilehel.

Kui domeenime lõpus on ut.ee, siis on selle registreerimine tasuta, teistel juhtudel võib registreerimine olla tasuline, maksumuse leiate https://zone.ee lehel "Sisesta soovitud domeen" lahtri täitmisega.

Kui tellite tasulise domeeni, siis on tellimisel vaja teatada ka domeeninime registreerimise periood aastates. TÜ IT-osakond edastab teile tellimuse arve ning domeeninimi aktiveerub peale makse laekumist domeeninimede registripidaja kontole.

Muud vajalikud tegevused, nagu näiteks domeeninime seadistamine nimeserveris, teostatakse IT-osakonna töötaja poolt.

Umbes kuu aega enne tasulise domeeninime registreerimisperioodi lõppemist saadab IT-osakond teile meeldetuletuse. Registreeringut on võimalik soovi korral pikendada kuni 3 kuud enne selle aegumist. Aeguda lastud registreeringuga domeeninimi võib minna oksjonile ning on uuestiregistreerimiseks saadaval alles peale ebaedukalt lõppenud oksjonit.

How to subscribe to domain names

Please contact IT-department to request the domain name subscription for the web pages that belong to Tartu University.

One exception is sisu.ut.ee. Please follow the guide https://sisu.ut.ee/juhendid/settings-publishing-website sub-paragraph "Custom UT-domain" when requesting the domain name for the sisu.ut.ee server.

Domain names with the ending of ut.ee are registered only when absolutely necessary.

The IT-department will decide if the registration of the requested domain name is justified.

The requested domain name will have to comply with the established requirements: https://www.internet.ee/domains/ee-domain-regulation sub-paragraph 3.2.

The domain name must be free for registration. This can be checked on the page https://www.zone.ee/en .

Domain names with the ending of ut.ee are registered free of charge. For other domains some fee might apply. The price can be checked on the https://www.zone.ee/en/ web-page under "Enter the desired domain name".

One has to also supply the desired period of validity in years when requesting the paid domain name. IT-department will forward the invoice to registrant and the requested domain name will be activated after the registrar receives the payment.

IT-department will carry out complementary activities like configuring the name server.

IT-department will send out remainder to registrant about one month before the expiration of the registration period. The registration can be extended up to three months before the deadline. The expired domain name might end up on auction and is free for registration only after failed auction process. 

  • No labels