Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.Note

Keskkonda valimised.ut.ee haldab infotehnoloogia spetsialist Kristjan Roogsoo (Teams või kristjan.roogsoo@ut.ee).


Table of Contents
styledecimal

Valimiste loomine

Kui te soovite luua keskkonnas valimised.ut.ee valimisi, tuleb saata Arvutiabisse või Kristjanile e-kiri. Kirja sisu peab vastama järgnevatele punktidele:

  • Valimiste nimetus ja toimumise periood
  • ValimisküsimusedValimisküsimus(ed)
  • Valijate nimekiri (eraldi dokumendina manuses)
  • Valitavate nimekiri (eraldi dokumendina manuses)


Formaat

Valijate nimekiri (eraldi dokumendina manuses)

Nimekiri peab olema .CSV kujul (Excel), kõik väljad peavad olema eraldatud semikooloniga. Iga uus valija eraldi real. TÜ kasutajatunnused saate ÕIS keskkonnast, isikuandmete alt.

TÜ kasutajatunnus;Eesnimi Perenimi;*

Näide:

roogsoo;Kristjan Roogsoo;*

kasutaja1;Eesnimi Perenimi;*

kasutaja2;Eesnimi Perenimi;*

kasutaja3;Eesnimi Perenimi;*


Valitavate nimekiri (eraldi dokumendina manuses)

Nimekiri peab olema .CSV kujul (Excel), kõik väljad peavad olema eraldatud semikooloniga. Iga uus valitav eraldi real.

unikaalne ID;Eesnimi Perenimi;Ametinimetus(eesti keeles);Ametinimetus(inglise keeles);

Näide:

1;Kristjan Roogsoo;Infotehnoloogia spetsialist;Specialist for Information Technology;

2;Eesnimi Perenimi;Amet(eesti keeles);Amet(inglise keeles);

7;Eesnimi Perenimi;Amet(eesti keeles);Amet(inglise keeles);

9;Eesnimi Perenimi;Amet(eesti keeles);Amet(inglise keeles);