Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Tartu Ülikooli võrguga turvaliseks suhtlemiseks on teil võimalik kasutada VPN tunnelit. Kui te olete loonud oma koduarvutist VPN ühenduse Tartu Ülikooli võrguga, siis kogu interneti liiklus krüpteeritakse ja suunatakse läbi ülikooli võrgu.

VPN ühenduse kasutamine annab teile võimaluse kasutada turvaliselt ülikooli võrgu siseteenuseid nagu näiteks jagatud võrguketaste külge haakimine või printimine. VPN ühendust võite kasutada ka TÜ võrgus olles (kui te ei ole kindlad antud lokaalvõrgu turvalisuses), mitte ainult väljastpoolt TÜ võrku.

You can use a secure VPN tunnel to communicate with the University of Tartu’s computer network. When you have established a VPN connection from your personal device, all internet traffic will be encrypted and routed through University network.

Using a VPN connection will allow you to use the internal services of the University of Tartu’s computer network. These services include using network drives and printing. You can also use the VPN connection on-site (in case you need additional security in the local network), not only off-site.

OpenVPN klient

OpenVPN on eelistatud programm ülikooli VPN teenuse kasutamiseks. See on vabavaraline lahendus, millega saame nüüd VPNi pakkuda ka Linuxitele ja 64-bitistele Windowsidele ning MAC OS X-le.

OpenVPN client

The OpenVPN client is the recommended VPN solution for connecting to the University of Tartu’s computer network. This is a freeware solution, which supports Linux, 64-bit Windows and OS X platforms.

GlobalProtect VPN klient

Paloalto Globalprotect on samuti sobilik ülikooli VPN teenuse kasutamiseks juhul kui OpenVPNiga peaks mingeid probleeme olema. Tarkvara sobib nii Windows 64-bit, Windows 32-bit kui ka MacOS X-le

  • GlobalProtect VPN - Windows

GlobalProtect VPN client

Paloalto GlobalProtect is an alternative VPN client in case you should have some problems with OpenVPN. GlobalProtect can be installed on Windows 64-bit, Windows 32-bit and MacOS X.

  • GlobalProtect VPN - Windows