Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Personaliosakonna sekretäri toimingud

  • Kontrolli, et vajalikud väljad oleksid täidetud ja lisatud koopia surma tõendist. 
  • Kui andmed on kontrollitud, siis eemalda kandelt surmatõendi koopia.
  • Märgi ülesanne tehtuks, vaata all pool "Suunamisülesande täitmine".

Raamatupidaja toimingud

  • Kontrolli, et dokumendi väljad oleksid korrektselt täidetud. Oluline on, et täidetud oleks ka "Finantsallika(te) käsutaja(d)" tabel. Kui dokumendil on puudusi, siis lükka dokument kommentaariga tagasi vajutades "lükka tagasi" nuppu. Vaata täpsemalt all pool "Suunamisülesande täitmine".
  • Lisa kande numbrid dokumendile, selleks vajuta nuppu "Muuda".

Image Added

  • Kande numbrid lisa vastavale väljale

Image Added

  • Kui kande numbrid on lisatud, siis vajuta nuppu "Salvesta".

Image Added

Suunamisülesande täitmine

...