Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Vali asukoht: 5 2-14 "Töötasu arvestuse, õppelaenu kustutamise ja matusetoetuse alusdokumendid9 "Personalitööalane kirjavahetus".
 2. Dokumendi liik: Matusetoetus
 3. Taotleja: sisesta oma nimi
 4. Lahkunu ees-ja perekonnanimi: sisesta
 5. Lahkunu seos taotlejaga: sisesta 
 6. Kinnitaja(d), v.a finantsallikate käsutajad:  vaikimisi on täidetud tabelis töötaja andmed, kes toetust taotleb.  

  Finantsallika(te) käsutaja(d): tabel on vaikimisi täidetud, sisestaja ei pea sinna midagi lisama. 

 7. Dokumendi fail(id): lisa koopia surmatoendist
 8. Automaatse suunamisringi käivitamine

  Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Kui oled sisestaja ja kinnitaja, siis klõpsa nuppu "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded finantsallika(te) käsutaja(d) ja kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele ja rahandusosakonna töötajate grupile (töötasude arvestajad grupp), kes matusetoetustega tegelevad.

...