Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

NB! Koondamiste ja hoiatustega seotud esildisi ja teatisi näevad ainult menetluses osalejad, st kellele on tehtud vastav suunamine ja personaliarvestuse spetsialist.

Suunamisülesande täitmine

...