Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kui dokument on koostatud eraldi dokumendil ja allkirjastatud digitaalselt või paberil, siis siin on võimalik see lihtsalt ka registreerida.

 1. Asukoht: vali 4-3.3 "Töötajaga seonduv kirivali 2-9 "Personalitööalane kirjavahetus".
 2. Süsteem märgib antud dokumendi automaatslet privaatseks.
 3. Dokumendi liik: vali koondamiste ja hoiatustega seotud esildised, teatised.
 4. Pealkiri: Dokumendi pealkirjas ei tohi kasutada töötaja nime
 5. Sisu: sisu kirjeldus
 6. Töötaja: sisesta töötaja kelle kohta dokument koostatakse.
 7. Täida vajalikud väljad
  1. Allkirjastamise viis: vali allkirjastamise viis
 8. Kinnitaja(d), v.a finantsallikate käsutajad:  vaikimisi on täidetud tabelis roll, kes kande kinnitama peab, lisa tabelisse vastava rolli juurde kinnitaja nimi. 

 9. Automaatse suunamisringi käivitamine

  Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Kui oled sisestaja ja struktuuriüksuse juht, siis klõpsa nuppu "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele ja üksuse dokumentidega tegelevale personaliarvestajale. 

...