Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Kontrolli, et dokumendi väljad oleksid korrektselt täidetud. Oluline on, et täidetud oleks ka "Finantsallika(te) käsutaja(d)" tabel, muidu ei kuva finantsallika käsutaja kinnitust väljatrükil. Kui dokumendil on puudusi, siis lükka dokument kommentaariga tagasi vajutades "lükka tagasi" nuppu. Vaata täpsemalt all pool "Suunamisülesande täitmine".
 • Kui täidetud on "Finantsallikaga seotud muudatused" tabel, siis tee täiendused veergu "Tekkepõhine kanne (täidab rmp)" klõpsates veeru sees.
 • Lisa kande numbrid dokumendile, selleks vajuta nuppu "Muuda".

Image Added

 • Kande numbrid lisa vastavale väljale

Image Added

 • Kui kande numbrid on lisatud, siis vajuta nuppu "Salvesta".

Image Added

 • Vajadusel loo trükifail: 

Image Added

 • Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
 • Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
 • Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
 • Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.

Suunamisülesande täitmine

...