Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Dokumendi liik: vali finantsallikatega seotud esildised.
 • Asukoht: vali asukoht, kuhu sarja dokument registreerida.
 • Pealkiri: sisesta pealkiri 
 • Sisu: Finantsallikatega seotud esildised, mille puhul ei saa andmeid "Finantsallikatega seotud muudatused" tabelisse panna (n. avamine, eelarve, omafinantseering, rahaveebi õigused) või on andmete rohkuse tõttu tülikas, siis kirjuta vabas vormis sisu reale sooviavaldus ja vajadusel lisa finantsallikatega seotud muudatused lisadokumendiga juurde.
 • Finantsallikatega seotud muudatused: täida tabel, kui on vaja muuta kindlaid kandeid. Näiteks: juba makstud puhkusetasu liigutamine ühelt finantsallikalt teisele.
 • Finantsallika(te) käsutaja(d):

   kui dokumendiga on seotud finantsallikas (n. töölepingu muudatus töötaja tööaja koormuse muutmine), siis täida finantsallika tabel. Tabeli

   tabeli täitmine on oluline, sest

  finantsallika käsutaja kinnitusmärge kuvatakse veergu "Ajamärk" ja selle tabeli informatsiooni kuvatakse väljatrükil, kui peaks tekkima vajadus dokumenti väljapoole ülikooli esitada

  selle alusel tehakse automaatne suunamisring

  Image Removed

  Image Added

 • Automaatse suunamisringi käivitamine

  Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Kui oled sisestaja ja finantsallika käsutaja, siis klõpsa nuppu "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded finantsallika(te) käsutaja(d) tabelisse sisestatud töötajatele ja rahandusosakonna sekretärile

  Suunamine
 • Suuna rolliga "Kinnitamiseks" finantsallika käsutajale, sh kui oled ise sisestaja ja kinnitaja rollis.
  Image Removed
 • NB! Rahandusosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine

  .

 • Trükifail: 
  • Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  • Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  • Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  • Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.