Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 • Dokumendi liik: vali esildis toetuse edasikandmiseks partneritele/ tagasikandmiseks toetuse andjale
 • Vali asukoht: asukoht on vaikimisi määratud 53-2 26 "Finantsalane kirjavahetus, sealhulgas garantiikirjad".
 • Pealkiri: tee parandus vaikimisi sisestatud pealkirjas vastavalt esildise sisule.
 • Ülekantava toetuse summa kokku: sisesta summa.
 • Makse selgitus (viide lepingule, maksetaotlusele vmt): sisesta selgitus
 • Viitenumber või makseviide: sisesta viitenumber või makseviide
 • Partneri(te) pangaandmed: täida tabel

...

 • Abiinfo: 

  • Makse saaja/ konto omanik

  • Saaja konto IBAN kood või konto number (account number)
  • Saaja panga nimi
  • Saaja panga aadress
  • BIC/Swift kood  (saaja panga kood)
  • ABA routing kood (USD maksed Ameerika Ühendriikidesse)
  • BIK kood (Vene rubla maksed Venemaale)
  • INN või KPP number (rubla ülekanded, maksumaksja reg. kood)
  • VO number (rubla ülekanded, valuuta tehingu operatsiooni tüüp)
 • Finantsallika(te) käsutaja(d): tabeli täitmine on oluline, sest selle alusel tehakse automaatne suunamisring. 

  Image Modified


 • Automaatse suunamisringi käivitamine

  Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Kui oled sisestaja ja kinnitaja, siis klõpsa nuppu "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded finantsallika(te) käsutaja(d) tabelisse sisestatud töötajatele ja rahandusosakonna sekretärile.

 • Trükifail: 
  1. Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  2. Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  3. Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  4. Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.