Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui sul on ülesande täitmiseks vaja dokumenti dokument alla laadida, siis klõpsa faili peal.

...