Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Töötaja: kui dokument on seotud konkreetse töötajaga, siis sisesta väljale töötaja nimi, kelle kohta dokument koostatud on. Tulevikus seotakse selle välja kaudu töötajaga seotud dokumendid digitaalse isikutoimikuga. Kui dokument ei ole konkreetse töötaja kohta, siis jäta see väli tühjaks.

Finantsallika(te) käsutaja(d): kui dokumendiga on seotud finantsallikas, siis täida finantsallika tabel. Tabeli täitmine on oluline, sest: finantsallika käsutaja kinnitusmärge kuvatakse veergu "Ajamärk" ja selle tabeli informatsiooni kuvatakse väljatrükil, kui peaks tekkima vajadus dokumenti väljapoole ülikooli esitada. 

Image Modified

Kinnitaja(d): roll - vali rippmenüüst kinnitaja roll, kui sobivat rolli pole, siis jäta see veerg tühjaks. Sisesta tabelisse osapooled, kes dokumenti kinnitama peavad. 

...

Kinnitaja(d) tabeli kaudu kuvatakse DHIS´is antud kinnitusi väljatrükil. 

Image Modified

Dokumendi fail(id): Kui dokumendi informatsioon on pika tekstina või tabelitena, siis lisa fail väljale "Dokumendi fail(id)". Faili eraldi allkirjastama ei pea.

...

NB! Sisedokument vabas vormis automaatseid suunamisi ei ole.

Lisa manuaalselt suunamisülesanded kinnitajad ja/või finantsallikate käsutajad tabelitesse sisestatud töötajatele ja salvesta. Kui pärast kinnitamisi läheb dokument kellegile täitmiseks/ teadmiseks, siis on soovitatav lisada see suunamisülesanne uue jadana.

Image Modified

           

Trükifail: 

  • Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  • Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  • Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  • Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.

...