Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Children Display

 1. Vali asukoht: 4-3.3 "Töötajaga seonduv kiri".
 2. Dokumendi liik: vali avaldus vaba semestri taotlemiseks
 3. Töötaja: sisesta töötaja
 4. Ametinimetus: kui sul on mitu töösuhet ülikoolis, siis kontrolli, kas vaikimis kuvatud ametinimetus on õige. 
 5. Millisel õppeaastal soovite kasutada tööülesannetest vaba semestrit: vali õppeaasta
 6. Millisel semestril: vali semester
 7. Vabaks semestriks planeeritud tegevused: sisesta.
 8. Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: täida tabel, kui sobivat rolli valikus pole, siis jäta see veerg tühjaks.
 9. Suunamine
  1. Juhend sekretäridele:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" töötajale.
   2. Vali salvestatud suunamine "Vaba semestri avaldus", täida veerg "Kellele" 
   3. NB! Personali arvestajate gruppi toimub automaatne suunamine.
  2. Juhend, kui oled sisestaja ja kinnitaja rollis:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea)
   2. Vali salvestatud suunamine "Vaba semestri avaldus", täida veerg "Kellele" 
   3. NB! Personali arvestajate gruppi toimub automaatne suunamine.
 10. Trükifail: 
  1. Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  2. Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  3. Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  4. Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.
Info

Sisuliste küsimustega pöördu: