Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Vali asukoht: 5-14 "Töötasu arvestuse, õppelaenu kustutamise ja matusetoetuse alusdokumendid".
 2. Dokumendi liik: Matusetoetus
 3. Taotleja: sisesta töötaja
 4. Lahkunu ees-ja perekonnanimi: sisesta
 5. Lahkunu seos taotlejaga: sisesta 
 6. Dokumendi fail(id): lisa koopia surmatoendist
 7. Suunamine
  1. Juhend sekretäridele:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" töötajale.
   2. Vali salvestatud suunamine "Matusetoetus". Salvestatud suunamise valimisel saadetakse avaldus personaliosakonna sekretärile ülevaatamiseks, toetuse finantsallika käsutajale kinnitamiseks. Kui nemad on oma ülesande ära täitnud, siis käivitub vaikimisi uus salvestatud suunamise jada, millega tehakse suunamine rahandusosakonna töötasude arvestajatele.
    1. Kui töötaja saadab/toob allkirjastatud avalduse, siis:
     1. vali salvestatud suunamine "Matusetoetus"
     2. vajuta "Salvesta ja lisa uus jada", vali roll "Teadmiseks"ja väljale "Kellele" sisesta avalduse esitaja nimi.
  2. Juhend, kui oled sisestaja ja kinnitaja rollis:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea)
   2. Vali salvestatud suunamine "Matusetoetus"

...

Sisuliste küsimustega pöördu:

...

Children Display