Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 1. Juhend sekretäridele:
  1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" finantsallika käsutajale.
  2. NB! Rahandusosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.
 2. Juhend, kui oled sisestaja ja kinnitaja rollis:
  1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea)
  2. NB! Rahandusosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.

...

Children Display