Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" struktuuriüksuse juhile.
  2. NB! Rahandusosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.

...

Children Display