Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

  1. Sisesta töötaja kes määratakse varade arvestuse eest vastutavaks isikuks.
  2. Sisesta struktuuriüksuse juht

...

  1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" töötajale.
  2. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" struktuuriüksuse juhile
  3. NB! Rahandusosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.

...

Children Display