Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.
 1. Dokumendi liik: vali sisedokument vabas vormis, kui välja "Dokumendi liik" valikus ei ole Sinu jaoks muud sobivat liiki. 
 2. Pealkiri: sisestage pealkiri
 3. Sisu: kirjuta sisu väljale sooviavaldus ja täida muud väljad. 
 4. Töötaja: sisesta väljale töötaja nimi, kelle kohta dokument koostatud on.
 5. Finantsallika(te) käsutaja(d): kui dokumendiga on seotud finantsallikas (n. töölepingu muudatus töötaja tööaja koormuse muutmine), siis täita finantsallika tabel. Tabeli täitmine on oluline, sest: finantsallika kinnitusmärge kuvatakse veergu "Ajamärk" ja selle tabeli informatsiooni kuvatakse väljatrükil, kui peaks tekkima vajadus dokumenti väljapoole ülikooli esitada. 
 6. Kinnitaja(d): sisesta osapooled, kes dokumenti kinnitama peavad. Enamasti kinnitab dokumendi struktuuriüksuse juht.
 7. Suunamine
  1. Juhend sekretäridele:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" töötajale (kui töötaja kinnitus on vajalik, muul juhul võib suunata rolliga "Teadmiseks").
   2. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" finantsallika käsutaja(te)le, kui dokumendiga on seotud finantsallikas.
   3. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" teistele osapooltele (osapooled kes dokumenti kinnitama peavad, enamasti on see struktuuriüksuse juht).
   4. Suuna rolliga "Täitmiseks" kas rahandus- või personaliosakonna sekretäride gruppi või konkreetsele töötajale (n. töölepingu muudatuse esildis suuna täitmiseks Sinu üksuse dokumentidega tegelevale personaliosakonna arvestajale).
  2. Juhend, kui oled sisestaja ja kinnitaja rollis:
   1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea)
   2. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" teistele osapooltele.
   3. Suuna rolliga "Täitmiseks" kas rahandus- või personaliosakonna sekretäride gruppi või konkreetsele töötajale (n. töölepingu muudatuse esildis suuna täitmiseks Sinu üksuse dokumentidega tegelevale personaliosakonna arvestajale).
 8. Trükifail: 
  1. Trükifaili saab luua pärast andmete salvestamist vajutades nuppu "loo fail". 
  2. Trükifail loo ainult vajadusel. (trükifail loo siis, kui dokumenti on vaja väljapoole ülikooli esitada).
  3. Trükifail loo siis, kui kõik osapooled on kande kinnitanud. 
  4. Trükifailis kuvatakse välja "Kinnitaja(d) tabelisse kantud osapoolte kinnitused.

Näide: töölepingu muudatuse esildis

...

 1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" finantsallika käsutajale (kui lepingu muudatus on seotud finantsallikaga).
 2. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" struktuuriüksuse juhtile.
 3. Suuna rolliga "Täitmiseks" personaliosakonna arvestajale.

...

Children Display