Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Eelvaate õigus ei anna dokumendi lugemise õigust, vaid DHIS-i kasutaja näeb nimekirjavaates dokumendi staatust, kuupäeva, numbrit, pealkirja ja sisestajat, kuid kandele klõpsates kuvab süsteem teadet, et puudub ligipääs detailsetele metaandmetele puudub. Dokumendi metaandmete nägemiseks Dokumendikandele pääsemiseks peab kasutajal olema vähemalt lugemisõigus. 

...

Info

Tundliku sisuga (nt terviseandmed, töösuhtega seotud hoiatused või koondamine, diskrimineerimis- ja kiusamisjuhtumiga seotud materjalid) dokumente on võimalik liigutada privaatsesse kataloogi. Dokument jääb dokumendipuus samasse sarja, kuid dokumendile pääseb ligi vaid privaatsesse kataloogi liigutaja ja need isikud, kellele on dokument suunatud või käsitsi eriõigus antud. Mitte segi ajada AK piiranguga! Ka AK piiranguga dokumente on võimalik privaatseks märkida. Avalikus dokumendiregistris nende dokumentide registreerimisandmeid ei kuvata ka juhul kui dokument kuulub avalikustatavasse sarja.

Kui DHIS-i administraator on dokumendi lisamise vormile seadistanud privaatsesse kataloogi lisamise võimaluse, siis kuvatakse dokumendi registreerimisel valikut "On privaatne". Dokumendi privaatsesse kataloogi liigutamiseks märgista see valik. 

...

Iga päevakorrapunkt registreeritakse koosoleku materjalide juurde vastusdokumendina. St, et iga päevakorrapunkti kohta tekib eraldi dokumendikanne ja iga päevakorrapunkti juures on vaja otsutadaotsustada, kas on vajalik privaatsesse kataloogi liigutamine. Nt kandideerimismaterjale sisaldavad päevakorrapunktid tuleb lisada privaatsesse kataloogi. 

...

Kuna dokument allkirjastatakse koos lisadega samas digümbrikusdigiümbrikus, siis ei ole DHIS-is võimalik nendele failidele erinevaid piiranguid seada, seega DHIS-is märgitakse piirang kogu dokumendikandele. Dokumendifalidest lisatakse see AK märge ainult selle lisa paremasse ülaserva, mis sisaldab piiranguga teavet. Nt kui dokumendil on kaks lisa, millest üks sisaldab piiranguga teavet, teine mitte, siis AK märge lisatakse ainult sellele failile, mis sisaldab piiranguga teavet. 

...