Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit leiad juhendid enamlevinud tarkvara kasutamise kohta Tartu Ülikoolis.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English


Juhised

Children Display
pageEnamlevinud tarkvara