Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

1) Anda teada Ülikooli arvutiabile, et soovite kasutada Office365-te sisselogimisel kaheastmelist autentimist.

2) Seejärel lülitatakse Teie kontol kaheastmeline autentimine sisse

3) Järgmisel sisselogimisel tuleb peale kasutajanime ja parooli sisestamist järgmine teade, kus antakse teada et Teie kontole on määratud kaheastmeline autentimine ning valida sealt "Set it up now"

4) Järgmisest aknast valida "Mobile App" ja "Recieve notifications for verification"

5) Seejärel tuleks allalaadida ja installeerida App Storest "Microsoft authenticator app" ning seal apis valida "Töö või koolikonto" ning seejärel skänneerida QR koodi


6) Seejärel tuleb telefoni teade, kas kinnitada sisselogimine. Vajutada Kinnita.

7) Järgmises aknas sisestada veel oma telefoninumber ning ongi kaheastmeline autentimine seadistatud.

8) Kui kasutate Outlooki, siis küsib Outlook uuesti parooli ning sinna tuleks sisestada enda isikliku parooli asemel "Additional security verification" aknast saadav parool. Seda parooli saab ka ise veebiliidesest genereerida (My Account - > Security ja privacy → Additional Security verification → Create and manage app passwords.

Samamoodi tuleb ka telefoni "Additional security verification" parool sisestada. Seda parooli hiljem enam vaadata võimalik ei ole. Soovi korral saab alati uue parooli endale genereerida.

.