Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Meililistid – info

Page Tree
rootListidMeililistid
sortcreation


Listide haldamiseks tuleb SYMPA veebikeskkonda enne sisse logida.

...

  • Halda liikmeid alt avaneb liikmete nimekiri ja lahtrid liikmete lisamiseks ja nimekirjast otsimiseks.

  • Liikmete nimekirjas meiliaadressi peale vajutades avaneb võimalus muuta inimese nime, meiliaadressi ja kirjade vastuvõtu viisi. Isikut saab ka nimekirjast eemaldada, lisavõimalus "vaikselt" tähendab seda, et inimesele ei saadeta teavitust eemaldamise kohta, vastasel juhul saab ta selleteemalise sõnumi.

  • Vigade haldus alt avaneb nimekiri meiliaadressidest, millelt on kõikvõimalikel põhjustel veateateid laekunud. Neid saab siis lugeda ning vead kas lihtsalt nullida või vajadusel meiliaadressi listist eemaldada.

  • ModereerimineModereerimise alt avaneb kirjade nimekiri (kui teie meililist on seadistatud modereeritavaks), mis ootavad listi saatmist või tagasilükkamistkeeldumist. Samuti selle valiku alt saab kinnitada või tagasilükata listiga liitumissoove või lahkumisi.