Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Meililistid – info

Page Tree
rootListidMeililistid
sortcreation

Meililisti loomine

Info

Juhul kui plaanitav meililist pole Tartu Ülikooliga otseselt või kaudselt seotud, saavad haridus-, teadus- ja kultuuriasutused soovi korral endale meililisti luua EENeti hallatavas serveris.

...

Listi loomisel saab valida kolme listi tüübi vahel. Kui list on loodud, saab selle seadeid veel mitut eri moodi ümber seadistada nii nagu vaja. Listi teema lahtrisse kirjutage võimalikult lühidalt ja konkreetselt, kellele ja milleks antud list on mõeldud. Samuti on vajalik täita kategooria ja kirjeldus lahtrid. Kui list on loodud, siis saab listi omanik muuta selle seadistust (liikmeid jne), kuid reaalselt kasutada saab alles, siis kui listiülem kiidab listi sooviavalduse heaks.

Meililisti sulgemine

Meililisti on võimalik listi omanikul sulgeda. Listi saab sulgeda SYMPA veebiliidesest “Administreerimine” ja “Sulge list”. Seejärel saab listi taastada, vaid listmaster. Juhul kui list on suletud, siis on võimalik listiülemal list päris ära kustutada.

...