Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Dokumendihalduse infosüsteemis ei ole võimalik ostuarvete teavituste saatmist seadistada, küll aga on võimalik Outlookis teavitusi organiseerida. Näiteks saab luua reegli, mille kohaselt teatud saatja sõnumid, mille teema real on teatud sõna(d), teisaldatakse eraldi kausta. See tähendab, et on võimalik luua eraldi kaust ostuarvete teavituste jaoks ja tööülesandeid saab täita endale sobival hetkel DHISi DHIS-i avalehelt.

Järgnevalt on kirjeldatud juhend teavituste haldamiseks OL-sOutlookist: reegli loomine mallist. Näitena on toodud olukord, kus soovime, et kausta Ostuarvete teavitused saadetakse automaatselt kirjad, mille aadressireal on dhis@ut.ee ja teemarida sisaldab sõna „ostuarve“.

...