Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Esildise staatus on "KAVAND".

 


Esildise kinnitamine

Kinnitaja saab e-postile teate kinnitamist vajavast dokumendist. Tööülesanne ilmub ka DHIS avalehel. 

...

Pärast kinnitamist läheb esildise kanne lukku, ning seda ei saa enam muuta (MUUDA nupp kaob). 


Esildise tühistamine

Esildist saab tühistada kas esildise kinnitaja vajutades nupule "Lükkan tagasi" ehk esildist mitte kinnitades (suunamise plokis).

...

Kui esildise staatus on "KEHTIV", aga selle alusel tehtav korraldus ei ole veel koostatud või allkirjastatud, saab küll esildist tühistada aga selleks peab kontakteeruma kantseleiga, kes kinnitamisel lukustunud esildise kande lahti lukustab. 

 


Esildise muutmine

Esildist saab ise muuta kuni see ei ole DHISis kinnitatud.  Kui esildise staatus on "KEHTIV", aga selle alusel tehtav korraldus ei ole veel koostatud või allkirjastatudkinnitatud, saab küll esildist muuta aga selleks peab kontakteeruma kantseleiga, kes kinnitamisel lukustunud esildise kande lahti lukustab.

...