Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Info

Tagastatud arve ilmub DHIS-i avalehele avalehel vastavas plokis kasutajal, kellele arve või arve rida tagastati.

...