Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad juhised Tartu Ülikoolis kasutusel oleva puhverserveri kohta.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English


Tartu Ülikooli töötajatel on TÜ puhverserveri kasutamine vajalik mõningate on-line andmebaaside (raamatukogu, meditsiini jne) kasutamiseks.

Väljastpool Tartu Ülikooli võrku asuva seadmega Ülikooli puhverserveri kasutamiseks tuleb aktiveerida ka TÜ VPN ühendus.

Juhendid

Children Display