Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Kui "Minu ülesanded" vaates on kuvatud kinnitamist ootav puudumine, kuid nuppe "Kinnita/" ja "Saada tagasi" ei ole näha, tuleks klahvikombinatsiooni "Ctrl" + "-" abil brauseri aken väiksemaks muuta.  

...