Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

5.Klõpsake Create FTP Account. Uus konto ilmub nähtavale FTP kontode tabelis. 


Note
titleOluline!

Üleslaadimis Üleslaadimise tõrgete korral aitab tihti kvoodi suurendamine.

...