Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

cPanel & WHM version 11.52

(Home >> Files >> FTP Accounts)

Overview

Add FTP Account

FTP Accounts

Change Password

Change Quota

Delete

Configure FTP Client

Ülevaade

Liidest kasutatakse Teie veebilehe  File Transfer Protocol (FTP) kontode loomiseks. FTP võimaldab hallata veebilehe faile.

NB!

  • FTP liidesesse on võimalik sisse logida cPanel'i kasutajanime ja parooliga.
  • SSH File Transfer Protocol (sFTP) - kasutab Teie cPanel konto juurdepääsu failide ülekandmiseks. Selleks tuleb lihtsalt kasutada enamlevinud programmidega port 21 asemel port 22-te.
  • Veebilehe eelnevate ühenduste vaatamiseks kasutage cPanel'i Raw Access Logs liidest. (Home >> Logs >> Raw Access Logs).

FTP konto lisamine

1.Sisestage soovitud kasutajanimi Login tekstiaknasse.

2.Sisestage ja kinnitage uus parool selleks ettenähtud tekstiaknas.

  • Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
  • Tugeva parooli loomiseks klõpsake Password Generator ikooni.
  • Sisestage MailBox Quota tekstiaknasse kvoot, mis defineerib kui palju kettaruumi võib konto kasutada e-kirjade hoidmiseks. Vähemkasutatud emailide jaoks on soovitav määrata väiksem limiit, et vähendada potentsiaalse parooli lekke puhul tekkivaid probleeme.

3.Sisestage FTP konto kodukataloog, kui on soovi muuta vaikimisivalikut.

Directory tekstiaken määrab uue FTP konto kataloogi juurdepääsu tipptaseme. Näiteks sisestades Directory tekstiaknas example võimaldatakse FTP kontole juurdepääs /home/kasutajanimi/näide/ kataloogile ja kõigile selle alamkataloogidele. Süsteem paigutab automaatselt sellesse aknasse public_html/kasutajanimi, kus konto on Teie poolt Login tekstiaknasse sisestatud kasutajanimi.

4.Sisestage kettamahukvoot või valige Unlimited.

5.Klõpsake Create FTP Account. Uus konto ilmub nähtavale FTP kontode tabelis. 

 

Oluline!

Üleslaadimistõrgete korral aitab tihti kvoodi suurendamine.

 

FTP kontod

FTP Accounts tabel võimaldab hallata olemasolevaid FTP kontosid.

Parooli muutmine

1.Vajutage Change Password FTP konto kõrval, mille parooli soovite muuta.

2.Sisestage ja kinnitage uus parool avanevas tekstiaknas.

 3.Vajutage Change Password.

Kvoodi muutmine

FTP konto kvoodi muutmiseks:

1.Vajutage Change Quota konto juures, mille kvooti soovite muuta.

2.Sisestage kettamahukvoot või vajutage Unlimited.

3.Vajutage Change Quota.

FTP konto kustutamine

1.Vajutage Delete FTP konto juures, mida soovite kustutada.

2.Valige sobiv kustutamisfunktsioon:

Delete Account - eemaldab ainult FTP konto, kuid jätab alles FTP konto kodukataloogis asuvad failid.

Delete Account and Files - eemaldab FTP konto koos selle kodukataloogis asuvate failidega.

Oluline!

Kasutage väga ettevaatlikult. Juhul kui kustutatav FTP konto omab ligipääsu public_html, eemaldab Delete Account and Files automaatselt ka public_html kataloogi koos selle sisuga, mille tulemusena Teie veebileht muutub kasutamatuks. 

Cancel - katkestage konto kustutamise funktsiooni alustamine.

FTP kliendi konfigureerimine

Enne konfiguratsiooniskripti allalaadimist ja käivitamist paigaldage oma arvutisse FTP klient.

Juhiste saamiseks külastage Tartu Ülikooli õpetust kuidas kasutada FileZilla FTP klienti. Serveri "adalberg.ut.ee" asemel tuleks panna teie domeeninimi.

FTP kliendi automaatse konfiguratsiooni rikete tuvastamisel veenduge et Teie klient on nõuete kohalselt arvutisse paigaldatud. Jätkuvate probleemide korral võtke ühendust Tartu Ülikooli Infrastruktuuri kasutajatoe või süsteemiadministraatoritega.

FTP kliendi konfigureerimiseks:

1.Vajutage Configure FTP Client soovitud FTP konto juures.

2.Vajutage FTP Configuration File konfigureeritava FTP kliendi logo all. On võimalik kasutada  Filezilla, Core FTP, või Cyberduck tarkvara.

Käesoleval ajal toetab cPanel ainult nende kolme FTP kliendi autmaatset konfiguratsiooni.

Teised kliendid on käsitsi konfigureeritavad.

Valitud kliendi konfigureerimiseks detailsete juhiste saamiseks valige Instructions.

Avage arvutisse allalaetud konfiguratsiiooniskripti fail. FTP klient avaneb automaatselt, konfigureerib ennast ning ühendub õige FTP serveriga.