Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Liidest kasutatakse Teie veebilehe  File Transfer Protocol (FTP) kontode loomiseks. FTP võimaldab hallata veebilehe faile.

NB!

  • Ligipääsu liidesele võimaldab Teie veebimajutusteenuse pakkuja.
  • FTP liidesesse on võimalik sisse logida cPanel'i kasutajanime ja parooliga.
  • SSH File Transfer Protocol (SFTPsFTP) - kasutab Teie cPanel konto kooriku juurdepääsu failide ülekandmiseks. Täpsemalt SFTP kohta luguge How To Configure Your SFTP ClientSelleks tuleb lihtsalt kasutada enamlevinud programmidega port 21 asemel port 22-te.
  • Veebilehe eelnevate ühenduste vaatamiseks kasutage cPanel'i Raw Access Logs liidest. (Home >> Logs >> Raw Access Logs).

...

3.Sisestage FTP konto kodukataloog, kui on soovi muuta vaikimisivalikut.NB!

Note

...

Directory tekstiaken määrab uue FTP konto kataloogi juurdepääsu tipptaseme. Näiteks sisestades Directory tekstiaknas example võimaldatakse FTP kontole juurdepääs /home/

...

kasutajanimi/

...

näide/

...

 kataloogile ja kõigile selle alamkataloogidele. Süsteem paigutab automaatselt sellesse aknasse public_html/

...

kasutajanimi, kus konto on Teie

...

poolt Login

...

 tekstiaknasse sisestatud kasutajanimi.

Oluline!

Andmete üleslaadimiseks väljaspoole eelnimetatud kataloogi ei ole võimalik kasutada sümboolset linki (symlinks).

4.Sisestage kettamahukvoot või valige Unlimited.

NB!

ProFTPd FTP serveri kasutamine Teie serveri poolt ei võimaldata kvootide kasutamist. Täpsema info sooviga pöörduge oma veebimajutusteenuse pakkuja poole. 

5.Klõpsake Create FTP Account. Uus konto ilmub nähtavale FTP kontode tabelis. 

 

Note
titleOluline!

Üleslaadimistõrgete korral

...

aitab tihti kvoodi

...

suurendamine.

 

FTP kontod

FTP Accounts tabel võimaldab hallata olemasolevaid FTP kontosid.

Parooli muutmine

1.Vajutage Change Vajutage Change Password FTP konto kõrval, mille parooli soovite muuta.

2.Sisestage ja kinnitage uus parool avanevas tekstiaknas.

NB!

  • Süsteem hindab sisestatud parooli tugevust 100 punktisel skaalal, kus 0 tähistab nõrka ja 100 sobivat või tugevamat parooli.
  • Mõned võrguteenuse pakkujad nõuavad miinimumtugevusega parooli. Roheline värv parooli tugevuse mõõtjal näitab, et parool on nõutust tugevam või nõuetele vastav.
  • Tugeva parooli loomiseks klõpsake Password Generator ikooni. Täiendavat informatsiooni Password Generator kohta leiate dokumentatsioonist

 3.Vajutage Change Password.

Kvoodi muutmine

ProFTPd kasutava FTP serveri kasutamine ei võimalda kasutada kvoote. Täpsema informatsiooni saamiseks kontakteeruge oma veebimajutusteenuse pakkujaga. FTP konto kvoodi muutmiseks:

1.Vajutage Change Quota konto juures, mille kvooti soovite muuta.

...

Kasutage väga ettevaatlikult. Juhul kui kustutatav FTP konto omab ligipääsu public_html, eemaldab Delete Account and Files automaatselt ka public_html kataloogi koos selle sisuga, mille tulemusena Teie veebileht muutub mittekasutatavakskasutamatuks

Cancel - ärge kustutage kontotkatkestage konto kustutamise funktsiooni alustamine.

FTP kliendi konfigureerimine

...

Juhiste saamiseks külastage Tartu Ülikooli õpetust kuidas kasutada FileZilla  või Core FTP veebilehti Windows operatsioonisüsteemiga ning Cyberduck veebilehte Mac arvutite korral.FTP klienti. Serveri "adalberg.ut.ee" asemel tuleks panna teie domeeninimi.

FTP kliendi automaatse konfiguratsiooni rikete tuvastamisel veenduge et Teie klient on nõuete kohalselt arvutisse paigaldatud. Jätkuvate tõrgete korral lugege oma FTP kliendi dokumentatsiooni. probleemide korral võtke ühendust Tartu Ülikooli Infrastruktuuri kasutajatoe või süsteemiadministraatoritega.

FTP kliendi konfigureerimiseks:

...

2.Vajutage FTP Configuration File konfigureeritava FTP kliendi logo all. On võimalik kasutada  Filezilla, Core FTP, või Cyberduck tarkvara.NB!

Note

Käesoleval ajal toetab cPanel ainult nende kolme FTP kliendi autmaatset konfiguratsiooni.

Teised kliendid on käsitsi konfigureeritavad.

Valitud kliendi konfigureerimiseks detailsete juhiste saamiseks valige Instructions.

Avage arvutisse allalaetud konfiguratsiiooniskripti fail. FTP klient avaneb automaatselt, konfigureerib ennast ning ühendub Teie õige FTP serveriga.