Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

MySQL andmebaasid võimaldavad hoida suurt hulka informatsiooni lihtsalt ligipääsetaval kujul. Andmebaasid ise ei ole inimestele lihtsalt loetavad. Mitmed veebirakendused, näiteks mõned teadetetahvlid, sisuhaldussüsteemid ja teised nõuavad MySQL andmebaasi olemasolu. Andmebaasi kasutamiseks on vaja see esmalt luua. Ainult MySql kasutajatel, erinevalt e-posti- ja teistest kasutajatest), kes omavad õigust pääseda juurde andmebaasile on õigus andmebaasist andmeid lugeda või kirjutada.