Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Kuvada kasutaja poolt hõivatud kettaruumi
 • Muuta parooli
 • Muuta kvoodilimiiti
 • Kustutada e-posti kasutajat
 • Võimaldab pääseda ligi kasutajale veebimaili veebimeili kaudu
 • Kuvada emaili kliendi õigeks toimimiseks vajalikke sätteid

...

Emaili kontole on võimalik ligi pääseda ka veebimaili veebimeili kaudu, selleks:

 • Vajutage soovitud e-posti aadressi konto More nuppu.
 • Valige menüüst Access Webmail võimalus.
 • Sisestage ettenähtud tekstiaknasse parool.
 • Klõpsake Log in.

Et iga kord ei peaks sisenema kõigepealt haldusliidesesse, et saada ligipääsu, on võimalik saada ka veebimailile veebimeilile ligi nii:

 • domeeni.nimi/webmail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/webmail)
 • domeeni.nimi/mail (ehk test.ut.ee puhul oleks test.ut.ee/mail)

...