Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Table of Contents
maxLevel1

 

Windows

 

 1. Arvuti peab olema ühendatud kas juhtmega TÜ võrku, olema eduroam wifi-s või kasutama VPN ühendust.
  NB! ut-public wifi võrgus printimine ei toimi!

 2. Kui ühendus olemas, ava Run aken klahvikombinatsiooniga +R. Seejärel sisesta aadress \\printserver1.domenis.ut.ee. 3. Juhul kui küsitakse sisselogimist tuleb sisestada TÜ kasutajatunnus kujul domenis\kasutajatunnus.
  NB!
  Tuleks kindlasti valida „remember password“, vastasel juhul printimine peale arvuti taaskäivitamist ei tööta.

 4. Peale sisselogimist kuvatakse printerite loend.


 5. Turvaprinteri ühendamiseks leia loendist valik PRINTER. Tee sellel hiirega parem klõps ning vali Connect või Ühenda.


 6. Kui arvuti palub nõusolekut täiendavate driverite paigaldamiseks, vajuta Jah või Yes.
   
 1. Your computer has to be connected to the university's network using a network cable, eduroam wireless or a VPN connection.
  NB! Printing will not work when using the ut-public wireless network.

 2.  When you are connected to the university's network, open the Run window by pressing the +keys. Enter the address \\printserver1.domenis.ut.ee.

   

 3. When prompted for a username and password, enter your university password in the following form: domenis\username.
  NB! Make sure you check the box to remember your password, otherwise printing will not work after restarting the computer.

 4. After logging in, a list of printers will be displayed. 


 5. To connect the secure printer, find the device called PRINTER. Right click on the device and choose Connect.


 6. When asked to install additional drivers for the printer, click Yes

Mac OS X


 

Arvuti peab olema ühendatud kas juhtmega TÜ võrku, olema eduroam wifi-s või kasutama VPN ühendust.
NB! ut-public wifi võrgus printimine ei toimi!

Info
Hetkel ei tööta automaatseadistuse paigalduspakett. Printeri seadistamiseks järgige käsitsi seadistamise juhendit: Printeri seadistamine käsitsi

Automaatseadistus

 1. Laadige alla ja käivitage Mac OS X printeripaigalduspakett, mille leiate aadressilt: http://printserver.ut.ee/drivers/PS.dmg

 2. Printimisel loodud printerisse küsitakse Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli. Sisesta kasutajatunnus kujul domenis\kasutajatunnus ja parool tavapäraselt. Soovitame panna ka linnukese, et arvuti peaks parooli meeles - nii ei pea seda järgmisel printimisel uuesti sisestama.

Your computer has to be connected to the university's network using a network cable, eduroam wireless or a VPN connection.
NB! Printing will not work when using the ut-public wireless network.

Info
Automatic configuration is currently unavailable. To setup a printer, please follow the manual printer setup guide: Manual printer configuration.

Automatic configuration

 1. Download and execute the automatic configuration package from the following address: http://printserver.ut.ee/drivers/PS.dmg

 2. While printing, you will be prompted for a username and password. Enter your university's username in the form of domenis\username and the password in the usual manner. Check the box if you wish the computer to remember your password - this way you will not be prompted for your credentials again.

Käsitsi seadistamine

Probleemide vältimiseks soovitame eelkõige kasutada printeri ühendamiseks automaatseadistust!
Juhised printeri seadistamiseks käsitsi leiate siit lehelt: Printeri seadistamine käsitsi

Manual configuration

To avoid errors, we strongly suggest using the automatic configuration!
Manual instructions can be found on this page: Manual printer configuration.


Linux


 

Juhendi koostamisel on kasutatud Ubuntu versiooni 16.04 LTS.

Arvuti peab olema ühendatud kas juhtmega TÜ võrku, olema eduroam wifi-s või kasutama VPN ühendust.
NB! ut-public wifi võrgus printimine ei toimi!

 1. Laadige alla ja käivitage skript printeri paigaldamiseks.

  1. 32bit tarkvara jaoks: http://printserver.ut.ee/drivers/DEB32.sh

  2. 64bit tarkvara jaoks: http://printserver.ut.ee/drivers/DEB64.sh

 2. Printimisel loodud printerisse küsitakse Tartu Ülikooli kasutajatunnust ja parooli. Sisesta kasutajatunnus kujul domenis\kasutajatunnus ja parool tavapäraselt. Soovitame panna ka linnukese, et arvuti peaks parooli meeles - nii ei pea seda järgmisel printimisel uuesti sisestama.

These instrcutions are based on Ubuntu 16.04 LTS.

Your computer has to be connected to the university's network using a network cable, eduroam wireless or a VPN connection.
NB! Printing will not work when using the ut-public wireless network.

 1. To install the printer, download and execute the following script
  1. 32-bit: http://printserver.ut.ee/drivers/DEB32.sh
  2. 64-bit: http://printserver.ut.ee/drivers/DEB64.sh

 2. While printing, you will be prompted for a username and password. Enter your university's username in the form of domenis\username and the password in the usual manner. Check the box if you wish the computer to remember your password - this way you will not be prompted for your credentials again.

Käsitsi seadistamine

Probleemide vältimiseks soovitame eelkõige kasutada printeri ühendamiseks automaatseadistust!

Juhised printeri seadistamiseks käsitsi leiate siit lehelt: Printeri seadistamine käsitsi

Manual configuration

To avoid errors, we strongly suggest using the automatic configuration!

Manual instructions can be found on this page: Manual printer configuration

Printeri seadistamine pärast parooli vahetamist

Kui olete vahetanud oma kasutajakonto parooli, siis tuleks lisatud printer arvutist eemaldada ning lisada uuesti ülaltoodud juhendite abil.Configuring the printer after changing your password

After changing your account's password, it is necessary to remove the printer from your device and add it again using the instructions displayed on this page.