Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.
  • Korralduse lisad on hinnapakkumised, kutsed, registreerimisteated vms. Kuluaruande lisad on kuludokumendid ja sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia. Ülekandearved ei ole korralduse ja aruande lisad, neid ole vaja töövoogu lisada. Ülekandearved tuleb saata finantsallika käsutaja poolt kinnitatuna otse rahandusosakonda (vt "Mida teha lähetusega seotud ülekandearvetega?")!
  • Kuludokumendid saab lisada elektrooniliselt kuluaruande koostamisel töövoogu (vt "Kuluaruande lisade lisamine ja eemaldamine") või esitada rahandusosakonda paberil. Paberil kuludokumendid saab kinnitada kaaskirja (nupp "Trüki kaaskiri" töövoo alaservas, kui aruanne on saadetud kinnitamiseks) külge (vt "Kaaskirja välja trükkimine"). Kuludokumentide esitamiseks tuleb ühe töölähetuse piires valida ainult üks võimalus (elektrooniliselt või paberil)!