Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.


Info

Kuluaruande lisade lisamiseks liikuge sakile Kuluaruande lisad, vajutage nupule Lisa fail (vt joonis) ning valige ükshaaval või korraga enda arvutist sobivad failid. Mitme faili korraga valimiseks hoidke all Ctrl-klahvi

Lisatud failid jäävad töövoos näha järgmisel kujul (vt joonis). Faili eemaldamiseks vajutage punasele ristikesele.