Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad juhised MySQL andmebaaside kohta.

Andmebaasid võimaldavad endas hoida struktureeritud andmeid ja nendest on väga lihtne neid kätte saada rakenduste jaoks. Andmebaasid on tihti vajalikud erinevate veebirakenduste jaoks.
MySQL on üks kahest andmebaasi mootorist mida meie pakume. Teiseks on PostgreSQL. 

Andmebaaside halduspaneel

  1. MySQL andmebaasiga seonduvate toimingute teostamiseks vali cPanel-is Tools → MySQL databases.
    Image Added

Andmebaasi loomine

...

  1. Sisesta Create New Database all asuvasse aknasse andmebaasi nimi

...

  1. (näiteksAndmebaas

...

  1. )ja vajuta nupule Create Database

...

  1. .
    Image Modified
  2. Tulemusena kuvatakse teade andmebaasi loomisest.

Image Removed

  1. Image Added
  2. Loodud andmebaasi leiad

...

  1. oma kasutajalehelt Current Databases pealkirja all asuvast loetelust.
    Image Modified

...

Kasutajakonto loomine

...

  1. Täida Add New User all asuvad lahtrid järgnevalt:
    1. Username: sisesta kasutajatunnus (pikkus on 15 tähemärki miinus haldusliidese kasutajanimi, mida lühendatakse, kui see liiga pikk peaks olema

...

    1. )

...

    1. Password: sisesta kaks korda parool (pikkusega kuni 100 tähemärki ning sisaldab suur- ja väiketähti, numbreid, kirjavahemärke ja sümboleid

...

    1. )
      1. Parooli saab ka genereerida

...

      1. vajutades nupule Password Generator

...

      1. .

...


      1. Kopeeri ja

...

      1. salvesta kuvatud parool

...

      1. turvalisse kohta, vajuta I have copied this password in a safe

...

      1. place ees olevale ruudule ja vajuta nupule Use Password.
        Image Added
  1. Vajuta nupule Create User.
    Image Added
  2. Eduka loomise korral kuvatakse järgnev teade.
    Image Added

Kasutajakonto lisamine andmebaasi

Pärast kasutajakonto loomist tuleb see lisada andmebaasi:

  1. Täida Add User To Database all asuvad lahtrid järgnevalt:
    1. User: kasutajakonto, mida soovid andmebaasi lisada
    2. Database: andmebaas, kuhu soovid kasutajakonto lisada
  2. Vajuta nupule Add.
    Image Added
  3. Avanevas aknas kuvatakse kontohooldusliides: 
    1. märgi ruudud õiguste ees, mida soovid kasutajale anda
    2. kõigi õiguste omistamiseks vali ALL PRIVILEGES ruut
    3. vajuta Make Changes nupule
      Image Added

 Image Removed

  • Peale kasutajanime ja parooli kirjutamist vajutage Create User nuppu.

Image Removed

  • Kuvatakse teade kasutaja loomisest.

Image Removed

Kasutaja lisamine andmebaasi

  • Valige User ja Database menüüdest sobiv kasutaja ning andmebaas kuhu soovite kasutaja lisada.

Image Removed

  • Vajutage Add nuppu. Kuvatakse kontohooldusliides.

Image Removed

...

  1. Kuvatakse teade kasutaja andmebaasi lisamisest.

...

  1. Image Added

Olemasolevad andmebaasid

...

Olemasolevad andmebaasid kuvatakse Current Databases real:

  • Database

...

  • : andmebaasi nimi
  • Size

...

  • : andmebaasi suurus
  • Privileged Users

...

  • : andmebaasi käsitsemisõigusega kasutajad
  • Actions

...

  • andmebaasi ümber nimetamiseks vajuta nupule Rename; andmebaasi kustutamiseks vajuta nupule Delete
    Image Modified

MySQL kasutaja nime muutmine

Current Users tabelis klõpsake Rename ikooni Actions veerus, kasutaja kõrval, keda soovite ümber nimetada.

Image Removed

Sisesta uus kasutajanimi New Username tekstiaknas.

Image Removed

Kasutajatunnuse muutmine

Info

NB! MySQL piirab kasutajanime pikkust 16 tähemärgiga, arvestades andmebaasi eesliite tähemärgid kasutajanime hulka.

Näiteks:

andmebaas eesliitega "db_" võimaldab kasutada 13 tähemärgi pikkusega kasutajanimesid.

"example_" eesliitega andmebaas võimaldab 8 tähemärgi pikkuseid kasutajanimesid.

Vajutage Proceed nuppu.

Image Removed

MySQL kasutaja kustutamine

Klõpsake Delete ikooni kasutaja real, keda soovite kustutada.

Konto jäävaks kustutamiseks vajutage Delete MySQL Users nuppu.

MySQL kasutaja parooli muutmine

Current Users tabelis, vajutage Set Password ikooni Actions veerus, kelle parooli soovite muuta.

Image Removed 

Sisestage ja kinnitage uus parool, vastavas aknas.

Süsteem hindab sisestatud parooli 100 punkti skaalal, kus "0" tähistab nõrka ja "100" väga turvalist parooli.

Mõned veebi teenusepakkujad nõuavad minimaalset paroolitugevust. Roheline värv paroolitugevuse mõõtjal näitab, et parool on võrdne või tugevam nõutud paroolitugevusega.

Image Removed

Tugeva parooli loomiseks vajutage Generate Password nuppu.

Image Removed

Vajutage Change Password  nuppu.

Andmebaasi muutmine

Kasutajaõiguste muutmine

Võimaldab muuta kasutaja õigusi andmebaasi käsitsemisel.

Vajutage kasutajanime real, mis vastab andmebaasile, mille kasutajaõigusi soovite muuta.

Image Removed

  1. Tuvasta kasutajakonto, mille kasutajatunnust soovid muuta ning vajuta selle kõrval olevale nupule Rename.
    Image Added
  2. Sisesta uus kasutajatunnus ja vajuta nupule Proceed.
    Image Added

Kasutajakonto kustutamine

Warning

NB! Kasutajakonto kustutakse jäädavalt!

  1. Tuvasta Current Users lahtris kasutajakonto, mida soovid kustutada ning vajuta selle kõrval olevale nupule Delete.
    Image Added
  2. Kustutamise kinnitamiseks vajuta nupule Delete User.
    Image Added

Kasutajakonto parooli muutmine

  1. Tuvasta Current Users lahtris kasutajakonto, mille parooli soovid vahetada ning vajuta selle kõrval olevale nupule Change Password.
    Image Added
  2. Sisesta kaks korda parool (pikkusega kuni 100 tähemärki ning sisaldab suur- ja väiketähti, numbreid, kirjavahemärke ja sümboleid).
    Parooli saab ka genereerida vajutades nupule Password Generator.
    1. Kopeeri ja salvesta kuvatud parool turvalisse kohta, vajuta I have copied this password in a safe place ees olevale ruudule ja vajuta nupule Use Password.
      Image Added
  3. Parooli muutmise kinnitamiseks vajuta nupule Change Password.
    Image Added


Andmebaasi kasutajakonto õiguste muutmine

Andmebaasi kasutajaõiguste muutmine võimaldab muuta kasutaja õigusi andmebaasi käsitsemisel.

Warning

NB! Veendu, et viid protsessi läbi õige andmebaasi alt, sest

...

kasutajal võib olla ligipääs rohkem kui ühele andmebaasile.

  1. Tuvasta Current Databases lahtris kasutajakonto, mille kasutajaõigusi soovid muuta ja vajuta soovitud kasutajatunnusele.

...

  1. Image Added

...

  1. Vali märkeruudud õiguste ees, mida soovite kasutajale anda

...

  1. ; eemalda märked ruutudest õiguste ees, mida

...

  1. sa ei soovi kasutajale omistada.

...

Põhjalikumalt kasutajaõigustest lugege MySQL dokumentatsioonist.

Kasutaja andmebaasist eemaldamine

Privileged Users veerus klõpsake X-ikooni kasutaja kõrval, keda soovite kustutada.

Image Removed

Kasutaja andmebaasist eemaldamiseks vajutage Revoke Users Privileges nuppu.

Image Removed

Andmebaasi ümbernimetamine

Tabelis Current Databases vajutage ümbernimetamise ikooni Rename tegevuste (Actions) veerus, andmebaasi kõrval, mida soovite ümber kustutada.

Image Removed

Sisestage andmebaasi uus nimi "New Name" aknasse. Vajutage "Proceed" nuppu.

Kuidas cPanel MySQL andmebaasi ümber nimetab


  1. Image Added

  2. Salvestamiseks vajuta nupule Make Changes.

...

Kasutajakonto eemaldamine andmebaasist

Warning

NB! Veendu, et viid protsessi läbi õige andmebaasi alt, sest kasutajal võib olla ligipääs rohkem kui ühele andmebaasile.

  1. Tuvasta Current Databases lahtris kasutajakonto, mida soovid kustutada ja vajuta selle kõrval olevale prügikasti ikoonile.
    Image Added
  2. Veendu, et eemaldad õige kasutajakonto õigest andmebaasist ja vajuta nupule Revoke Users Privileges from Database.
    Image Added

Andmebaasi nime muutmine

Warning

MySQL ei luba andmebaasi ümber nimetada, vaid teostab järgmised sammud:

  • Süsteem loob uue andmebaasi.
  • Andmed liigutatakse endisest andmebaasist uude andmebaasi.
  • Load ja salvestatud kood taasluuakse uues andmebaasis.
  • Endine andmebaas ja selle load kustutatakse.

NB! Ühe sammu ebaõnnestumisel esimesest kolmest kuvab süsteem veateate ning püüab taastada andmebaasi esialgset olukorda. See ei ole garanteeritud õnnestuma, sel puhul palume ühendust võtta veebiserveri administraatoritega, kes on võimelised taastamist kaasa aitama.

Harva loob süsteem teise andmebaasi edukalt, kuid ei suuda kustutada eelmist andmebaasi.

  1. Tuvasta Current Databases lahtris andmebaas, mille nime soovid muuta ja vajuta ikoonile Rename.
    Image Added
  2. Sisesta andmebaasi uus nimi lahtrisse New Name ja vajuta nupule Proceed.
    Image Added