Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Box Trapper funktsiooni (Home >> Mail >> BoxTrapper) kasutavate e-postikontode suunajate haldamiseks kasutage BoxTrapper Forward List funktsiooni.

E-posti konto suunajad

Email Account Forwarders tabelis kuvatakse kõik e-postiaadressid, mis kasutavad suunajat e-posti ümbersuunamiseks teisele aadressile või teenusele. 

 • Konkreetse e-posti aadressi kiireks leidmiseks sisestage otsisõna Search tekstiaknasse ning vajutage Go.
 • Edastatud e-kirja teekonna vaatamiseks vajutage Functions >> Trace soovitud e-posti aadressi kõrval. 
 • Suunaja kustutamiseks vajutage Delete soovitud e-posti aadressi kõrval ning seejärel Delete Forwarder valiku kinnitamiseks.

Suunamisabilise lisamine

 • Vajuta Add Forwarder.
 • Address Forward tekstiaknas sisestage e-posti aadress, millele soovite suunata sissetulevaid e-kirju.
 • Valige menüüst soovitud domeen.
 • Valige järgnevate võimaluste hulgast:
  • Forward to email address  - võimaldab suunata sissetulevad e-kirjad teisele aadressile. Sisestage tekstiaknasse aadress, millele soovite e-kirjad suunata.
  • Discard and send an error to the sender (SMTP ajal) - võimaldab sissetuleva e-posti automaatset hülgamist ning saatjatele veateadete edastamist. Sisestage soovitud veateade Failure Message tekstiaknasse.
  • Lisavõimaluste vaatamiseks vajutage Advanced Options.
   • Forward to a system account - võimaldab edastada sissetulevad e-kirjad süsteemikasutajale. Sisestage soovitud kasutajanimi tekstiaknasse.

...

 • Kui Te ei kustuta cPanel'i kontot, millele e-post on suunatud, toimetatakse e-post mõlemale kontole.
 • Kui soovite suunata kõik sissetulevad kirjad ühelt kontole teisele, kuid ei soovi saada e-posti esimeselt kontolt, looge sunaja ühelt aadressilt, millel pole cPanel'i kontot.
  • Juba eksisteeriva konto korral, kustutage see cPanel'ist. 

Pipe to a Program

Veenduge, et Teie skript kasutab õigeid failiõiguseid (0700). oma skripti faililubade muutmiseks käivitage  chmod 0700 myscript.php käsk, kus myscript.php esindab skripti asukohta ja failinime.

Kasutage Pipe to a Program funktsiooni  e-posti info sõelumiseks ning erinevasse süsteemi sisestamiseks. Näiteks kasutage Pipe to a Program - funktsiooni e-kirja informatsiooni torusüsteemis edastamiseks programmile, mis sisestab e-kirja informatsiooni "ticket"-süsteemi. 

 • STDIN edastab torusüsteemi kasutades e-kirjad ja päised programmile.
 • "Torud" võivad aktsepteerida muutujaid $_SERVER array ja muutujaid käsureal.
 • Kasutatav keel ja keskond võivad põhjustada mälupiirangust tingitud rikkeid.
 • kasutaja skripti poolt tekitaud väljundi, isegi tühja rea korral, süsteem loob seda väljundit sisaldava teate sõnumi mitte kohaletoimetamisest.

Kasutades Pipe to a Program funktsiooni , sisestage tee, mis on võrreldav Teie kodukaustaga, näiteks kasutage /home/user/ script.pl script .

Näiteks sisestage script.pl  Pipe to a Program, kus kasutaja esindab Teie kasutajanime.

NB!

PHP'd kasutades veenduge, et paigutasite oma koodi alguse ja lõpu-tag'ide vahele.

Skripti korrektse töötamise tagamiseks on vajalik, et see oleks käivitatav fail ning algama hashbang-reaga (#!).

 • PHP'd kasutades sisestage järgnev hashbang-rida skripti algusesse: #!/usr/local/bin/php -q
 • Perl'i kasutades sisestage: #!/usr/bin/perl

...

Domeeni suunamisabilise lisamine

 • Klõpsake Add Domain Forwarder 
 • Sisestage domeen, millele soovite e-kirju suunata.
 • klõpsake Add Domain Forwarder.

Domeeni suunamisabilise kustutamine

Domeeni suunamisabilise eemaldamiseks vajutage esmalt punast x ikooniga nuppu domeenisuunaja kõrval, mida soovite eemaldada ning seejärel vajutage Delete Domain Forwarder toimingu kinnitamiseks.