Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad juhised tehisintellekti (AI) kasutamise kohta Tartu Ülikoolis.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In EnglishExcerpt

Tehisintellekt (inglise keeles artificial intelligence ehk AI) on masina intellekt, mida kasutatakse ülikooli IT-tugi-, teadus- ja arendustöös. Lehe alamkategooriad hõlmavad kahte peamist toodet: Microsoft Copilot (Bing Chat Enterprise) ja OpenAI API.

  • Microsoft Copilot on Microsofti poolt välja töötatud AI-põhine vestlusrobot, mis võimaldab läbi mugava kasutajaliidese kasutada ChatGPT keelemudeleid. See kasutab keerukaid algoritme ja masinõppe mudeleid, et mõista kasutaja päringuid ja pakkuda asjakohaseid vastuseid. Lisaks on tasuta saadaval ka DALL-E 3, OpenAI uusim ja kõige võimekam tekstist pildiks muutmise mudel.
  • Azure OpenAI API on teine oluline toode, mis võimaldab tehnilistel kasutajatel juurdepääsu OpenAI poolt välja töötatud võimsatele tehisintellekti mudelitele. See API võimaldab arendajatel luua rakendusi, mis suudavad genereerida inimlaadset teksti, tõlkida keeli, vastata küsimustele, kirjutada artikleid ja palju muud.

Juhendid

Children Display