Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Avaneb tühistamise kinnitamise vorm. Sisestage tühistamise põhjus ja vajutage nupule Tühista korraldus (vt joonis).

Image RemovedImage Added