Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad juhised meililisti nimede soovituslike kujude kohta.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English


NB! Kõik nimeosad võivad olla tähistatud sobivate lühenditega.

Vaid ingliskeelsetele listidele võib allpool toodud nimetusi kasutada ka inglise keelsetena.

Meililisti nime muutmiseks vaata juhendit Meililisti nime muutmine.Expand
titleÜlikooli asutused ja organisatsioonid
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
-  <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- asut[us].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- asut[us].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

org.tyk@lists.ut.ee
tyrp@lists.ut.ee
utlib.erialakogud@lists.ut.ee
org.tartuylikooliraamatupood@lists.ut.ee


Expand
titleValdkonnad, instituudid, õppetoolid jne
- <valdkonna lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee 
- <valdkonna lühend>.<instituut>@lists.ut.ee
- <valdkonna lühend>.<instituut>.<õppetool>@lists.ut.ee
või

- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

lt.at.info@lists.ut.ee
hv.dekanaat@lists.ut.ee
svmj.mm@lists.ut.ee
hvee@lists.ut.ee
ati.noukogu@lists.ut.ee


Expand
titleÜlikooli haldus ja tugistruktuuriüksused
- strukt[uur].<üksus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- strukt[uur].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- <kood>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- [.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

strukt.ito.siseinfo@lists.ut.ee
strukt.oppeosakond@lists.ut.ee
struktuur.dfrh@lists.ut.ee
k1kv@lists.ut.ee


Expand
titleÕppeainete listid
- aine.<ainekood>@lists.ut.ee
- aine.<valdkond>[.<instituut>].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

aine.mt.ati.progr.oppejoud@lists.ut.ee
aine.matemaatika.matan@lists.ut.ee
aine.ltat.03.001@lists.ut.ee


Expand
titleÕppekavade listid
- oppekava.<nimetus>@lists.ut.ee
- oppekava.<nimetus>[.täpsustus]@lists.ut.ee
N:

oppekava.infotehnoloogiaoigus@lists.ut.ee
oppekava.infokorraldus.oppejoud@lists.ut.ee


Expand
titleErialade üliõpilased
- eriala.<valdkond>.<eriala>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee
- eriala.<lühend>.<lühend>[.<sisseastumise_aasta>]@lists.ut.ee

N:

eriala.matemaatika.it.02@lists.ut.ee
eriala.ltms.stat.01@lists.ut.ee


Expand
titleTudengiorganisatsioonid ja asutused
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

või

- torg.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- torg.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

torg.eays@lists.ut.ee


Expand
titleKorporatsioonid ja seltsid
- korp[oratsioon].<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- korp[oratsioon].<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- selts[id].<nimi[.<täpsustus>]
N:

korporatsioon.ugala.info@lists.ut.ee
korp.sakala@lists.ut.ee
seltsid.eys@lists.ut.ee


Expand
titleTeadusalased teemad ja organisatsioonid
- teadus.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- teadus.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:
teadus.insect@lists.ut.ee


Expand
titleProjektid
- projekt.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- projekt.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:
projekt.exohost@lists.ut.ee


Expand
titleMuud asutused ja organisatsioonid
- org.<nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee
- org.<lühend>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee


Expand
titleKesksed (kogu ülikoolile suunatud) listid
- <nimetus>[.<täpsustus>]@lists.ut.ee

N:

tootajad@lists.ut.ee
teenetemargid@lists.ut.ee