Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

TeamsTeema / TopicJuhised-näpunäited / GuidelinesLisamaterjalid / Additional materials
1

Kuidas eemaldada kasutajaid oma meeskonnast? / How to remove users from my team?

 • Kasutajaid saavad eemaldada ainult meeskonna omanikud.
  • Vali "..." >"Manage team" > "Members".
 • Loendis oleva meeskonnaliikmete eemaldamiseks klõpsake inimese nime paremal pool oleval X-il.
 • Teise tiimi omaniku eemaldamiseks muutke kõigepealt tema roll omanikust liikmeks ja seejärel saab kasutaja eemaldada.
 • Kasutaja ei näe kanalite loetelus kanaleid, millest ta on eemaldatud.
 • Only team owners can remove users.
  • Choose "..."> "Manage team" > "Members".
 • To remove team members from the list, click the X to the right of the person's name.
 • To remove the owner of another team, first change their role from owner to member, and then the user can be removed.
 • The user will not see the channels from which they have been removed in the channel list.


2

Mis õigused on meeskonnaliikmetel ja kuidas neid muuta? / What rights do team members have and how to change them?

 • Meeskonna omanikel on võimalik kasutajate õigusi muuta meeskonna seadete alla.
  • Valige "..." > "Manage team" > "Settings" > "Member Permissions".
 • Meeskonna liikmetel on järgmised õigused:
  • Kanaleid luua ja värskendada,
  • Privaatseid kanaleid luua,
  • Kanaleid kustutada ja taastada,
  • Rakendusi lisada ja eemaldada,
  • Kohandatud rakendusi üles laadida,
  • Vahelehti luua, värskendada ja eemaldada,
  • Konnektoreid luua, värskendada ja eemaldada,
  • Võimalus oma sõnumid kustutada,
  • Võimalus oma sõnumeid muuta.
 • Team owners can change user rights under team settings.
  • Select "..." > "Manage team" > "Settings" > "Member Permissions".
 • Team members have the following rights:
  • Create and update channels,
  • Create private channels,
  • Delete and restore channels,
  • Add and remove applications,
  • Upload custom applications,
  • Create, update and remove tabs,
  • Create, update and remove connectors,
  • Ability to delete own messages,
  • Ability to edit own messages.

3

Kuidas lisada uusi omanikke? / How to add new owners?

 • Meeskonna nime kõrval paremal vali "..." > "Manage team" > "Members and Guests" > "Role" > "Owner".
 • Omaniku staatuse saate tagasi muuta tavaliseks liikmeks samast kohast.
 • Next to Team name on the right, select "..." > "Manage team" > "Members and Guests" > "Role" > "Owner".
 • You can change ownership status back to member from the same location.

4

Kasutaja lisamine külalisena / Add user as guest

 • Külaline on keegi, kes pole teie organisatsiooni töötaja, õpilane ega liige. Neil pole ülikooli kasutajakontot.
 • Külaliste juurdepääsuga saate pakkuda inimestele väljaspool teie organisatsiooni juurdepääsu meeskondadele, kanalites olevatele dokumentidele, ressurssidele, vestlustele ja rakendustele, säilitades samal ajal kontrolli andmete üle.
 • Teamsis on külalised selgelt identifitseeritud. Külalise kasutajanimi sisaldab silti (Külaline) ja kanali juures on ikoon, mis näitab, et see sisaldab külalisi.
 • A guest is someone who is not an employee, student, or member of your organization. They do not have a university user account.

 • With guest access, you can give people outside your organization access to teams, channel documents, resources, chats, and applications, while maintaining control over the data.

 • In Teams, guests are clearly identified. The guest username contains a tag (Guest) and the channel contains an icon indicating that it includes guests.

5

Mis õigused on külalisel / What rights do guests have

 • Vaikimisi on külalisel lugemise ja kirjutamise õigused.
 • Meeskonna omanikud saavad lisada kanalite loomise, muutmise ja kustutamise õigused.
  • Vali "..." > "Manage team" > "Settings" > "Guest Permissions".
 • By default, the guest has read and write permissions.
 • Team owners can add rights to create, edit, and delete channels.
  • Choose "..." > "Manage team" > "Settings" > "Guest Permissions".

6

Mis on avalik kanal ja privaatne kanal? / What is a public channel and a private channel?

 • Avalikud kanalid on nähtavad kõikidele tiimiliikmetele, k.a külalistele.
 • Privaatsed kanalid on nähtavad ainult nende kanalite liikmetele.
 • Public channels are visible to all team members, including guests.
 • Private channels are only visible to members of a these channels.

7

Kuidas meeskonnaliikmeid ja külalisi lisada privaat kanalisse? / How to add team members and guests to a private channel?

 • Privaatse kanali omanikuna saate liikmeid lisada või eemaldada ja privaatsete kanalite seadeid muuta. Iga teie lisatud inimene peab kõigepealt olema meeskonnaga seotud.
 • Liikmeid saab privaatsesse kanalisse lisada peale kanali loomist.
 • Uute liikmete lisamiseks valige kanali nime järel paremalt poolt "..." > "Add members". 
 • As a private channel owner, you can add or remove members and change settings for private channels. Each person you add must first be part of a team.

 • You can add members after creating the channel.

 • To add new members, select "..." > "Add members" on the right side of the channel name.

8

Kuidas eemaldada kasutajaid privaatsest kanalist? / How do I remove users from private channel?

 • Valige privaatne kanal, millest soovite kasutajaid eemaldada.
 • Kanali nime kõrval paremal pool valige "..." >  "Manage Channel" > "Members and Guests".
 • Loendis oleva meeskonnaliikmete eemaldamiseks klõpsake vastava nime järel paremal olevale X-le.
 • Select the private channel where you want to remove users.
 • To the right of the channel name, select "..." > "Manage Channel" > "Members and Guests".
 • To remove a team member from the list, click the X to the right of the person's name.

9

Kas privaatse vestluse sõnumeid on võimalik näha teiste kasutajatel? / 
Can private chat messages be seen by other users?

 • "Chat" on mõeldud privaatsõnumite jaoks kasutajate vahel ja sellele ei pääse juurde keegi teine, välja arvatud need, kes vestluses osalevad.
 • Chati's on võimalik kustutada ainult enda sõnumeid.
 • "Chat" is for private messaging between users and cannot be accessed by anyone other than those in the conversation.

 • In Chat you can only delete your own messages.OneDrive


Teema / TopicJuhised-näpunäited / GuidelinesLisamaterjalid / Additional materials
1

Kuidas eemaldada kasutajaid? / How to remove users?

 • Logige oma OneDrive'i sisse ja valige failid ja kaustad, millel soovite eemaldada kasutajaõigused.
 • Kui valik on tehtud klõpsake paremas ülanurgas oleval "i" ikoonil.
 • Edasi valige "Halda juurdepääsu".
 • Inimese või rühmaga jagamise lõpetamiseks valige selle inimese või rühma nime kõrval paremal olevale noole ikoonile ja valige "Lõpeta ühiskasutus".
 • Siin saate kasutajatele ja gruppidele määrata ka redigeerimis - ja vaatamisõiguseid.

 • Log in to your OneDrive and select the files and folders you want to remove users access from.
 • Once selection is done click the "i" icon at the top right of the page.
 • Next select "Manage access".
 • To stop sharing with a person or group click on the arrow icon next to the name and select "Stop sharing".
 • Here you can also set editing and viewing permissions for users and groups.


2

Kuidas eemaldada jagatud linke? / How to remove shared links?

 • Lingi jagamise peatamiseks valige "Halda juurdepääsu" > "..." > lingi eemaldamiseks klõpsake selle kõrval asuva X-i peale. 
 • To stop sharing a link, select "Manage access" > "..."> click the X next to the link to remove it.


Sharepoint


Teema / Topic

Juhised-näpunäited / Guidelines

Lisamaterjalid / Additional materials


Kuidas eemaldada kasutajaid SharePointi saidilt? / How to remove users from SharePoint site?

 • Õigusi saavad muuta saidi omanikud. Saidil võib olla mitu omaniku.

 • Klõpsake oma saidil valikut "Saidi sisu" ja seejärel valikut "Side seaded".

 • Klõpsake jaotises "Kasutajad ja õigused" valikul "Inimesed ja grupid".

 • Valige vasakul grupp, kust soovite kasutajad eemaldada.

 • Kasutage märkeruute, et valida kasutajad, kelle soovite kustutada.

 • Klõpsake nuppu "Actions" ja seejärel valige "Eemalda kasutajad grupist".

 • Kustutamise kinnitamiseks klõpsake nuppu "OK".


 • Permissions can be changed by site owners. A site can have multiple owners.

 • Click "Site Contents" on your site and then "Settings".

 • In the "Users and Permissions" section, click "People and groups".

 • Select the group on the left where you want to remove users.
 • Use the checkboxes to select the users you want to delete.
 • Click the "Actions" button and then select "Remove Users from Group".
 • Click "OK" to confirm the deletion.