Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

Info

Alates 2021 I kvatalist saab müügiarve esildisi koostada ja edastada rahandusosakonnale DHIS-i kaudu. V.a rahaveebis sisestatavad esildised, mille koostamisel kasutatakse andmete päringut ÕIS-ist. 

Arve esildise sisestamine

...