Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Lisadokumendid lisa väljale "Lepingu lisadokumendid". Kui klõpsad "Loo fail ja digikonteiner", siis süsteem võtab lisadokumentide väljalt lisad automaatselt digikonteineri sisse.

Kui kõik andmed on sisestatud, siis salvesta kanne. Kande salvestamisega ei käivitu suunamisring. Pärast salvestamist saad luua lepingu faili ja kontrollida lepingu andmeid failis ja vajadusel teha muudatusi ning uuesti salvestada ja faili luua.

Image Modified

NB! Kui "Loo fail ja digikonteiner" nuppu ei leia, siis kontrolli, kas sul on detailne vaade valitud Lihtvaade/ detailne vaade. "Loo fail ja digikonteiner" nuppu kuvab ainult detailses vaates. 

...

b) paberil allkirjastamise puhul fail väljale "Lepingu kavand"

siis klõpsa nupul "Käivita automaatne suunamisring". Nii käivitub automaatne suunamisring (sh jagamine lepingupartnerile). Kui oled ise lepingu koostaja ja ülikoolipoolne vastutav täitja, siis saad klõpsata nupul "Kinnita ja käivita automaatne suunamising". Nii saad ära anda endapoolse kinnituse ja leping liigub teisetele menetlejatele kinnitamiseks ja allkirjastamiseks.

Image Modified


Milline suunamisring (menetlusring) käivitub, kui allkirjastamise viisiks on valitud "digitaalne"?

...

  • Kavand - vaikimisi on staatus kavand (kuni osapoolte allkirjastamiseni). Kui "kehtiv" staatuses leping lükatakse rahandusosakonna poolt tagasi, siis muutub staatus samuti "kavandiks".
  • Kehtiv - muutub automaatselt, kui leping on mõlemapoolselt allkirjastatud.
  • Tühistatud - tuleb määrata manuaalselt.
  • Lõppenud - tuleb määrata manuaalselt muutub automaatselt, kui kehtib kuni kuupäev on möödas. Kui lepingule on tehtud lepingu muudatus, siis kontrollib, kui on lepingut pikendatud, siis muutub staatus "lõppenud" lepingu muudatusel märgitud kuupäeva järgi.

Tööde vastuvõtmise akt

Vajadusel saad vastusdokumendiks registreerida tööde vastuvõtmise akti. Seal saad failina lisada akti ja vajadusel manuaalsed suunamised teha.

...