Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

1. Logige postkasti aadressilt http://mail365.ut.ee.

1 Log in to Your inbox via http://mail365.ut.ee.

2

...

. Avage ülevalt paremast nurgast hammasratta kujulise nupu pealt menüü, kust tuleks

...

valida Mail.

Image Modified

 

...

2. Click on the cog icon in the top right corner of the screen and choos Mail from the menu.

Image Added

3. Avanenud vaates tuleks vasakult menüüst valida Forwarding ja teha aktiivseks valik Start Forwarding.

...

Kirjuta lahtrisse aadress, kuhu

...

tahad kirju edasi suunata.

...

Kui

...

soovid jätta kirjast koopia ka ülikooli postkasti, siis

...

tee linnuke

...

Keep a copy of forwarded

...

messages ette.

Image Added

3. Choose Forwarding from the menu on the left and activate the Start Forwarding function. Enter the e-mail address You want the e-mails to be forwarded to in the corresponding field. If You wish to keep a copy of the e-mail in the university inbox, check the Keep a copy of forwarded messages option.

Image Modified