Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Table of Contents

 

Ühendumine eduroam'i (iPhone)

1. WiFi-võrku ühendumiseks vajutage ikoonil "Settings" ja seejärel "Wi-Fi":

Image Modified

2. Nimekirjas "Choose a Network..." kuvatakse loend saadaolevatest Wifi-võrkudest:

Image Modified

3. Vajutades võrgul "eduroam" avaneb autentimisdialoog, millesse sisestage oma kasutajatunnus

...

...

 ja parool. Seejärel vajutage all paremal olevat nuppu "Join":

Image Modified

4. Avanenud leheküljel kuvatakse võrgu turvasertifikaat. Sellega tuleb nõustuda, vajutades keskel paremal olevale nupule "Accept".

Image Modified

5. Täpsemat infot sertifikaadi kohta saab uurida, vajutades allpool olevale valikule "More Details"

Image Modified

6. Turvasertifikaadi aktsepteerimise järel toimub varem sisestatud kasutajanime ja parooli abil autentimine ning kui need on korrektsed, siis lubataksegi Wifi-võrku kasutama. Kasutuselolevat WiFi-võrku märgistab võrgunimest vasakul pool asuv linnuke.

Image Modified

7. iPhone jätab sisselogimisinfo meelde, seega piisab järgmisel korral

...

ainult eduroam-võrgu nimele vajutamisest. Vajutades Wifi-võrgu juures olevale sinise taustaga noolekesele kuvatakse selle võrguühenduse kohta täpsem võrguinfo:

Image Modified

Connecting to eduroam (iPhone)

1. Open your phone'

...

Settings and tap on Wi-Fi

Image Modified

2. You should see the eduroam network in the list of available networks called Choose a Network...

Image Modified

3. When you tap on  eduroam, an authentication dialog will appear. Enter your University of Tartu username in the form

...

...

...

...

...

...