Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Ühendumine eduroam'i (iPhone)

...

1. WiFi-võrku ühendumiseks vajutage ikoonil "Settings" ja seejärel "Wi-Fi":

2. Nimekirjas "Choose a Network..." kuvatakse loend saadaolevatest Wifi-võrkudest:

3. Vajutades võrgul "eduroam" avaneb autentimisdialoog, millesse sisestage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool. Seejärel vajutage all paremal olevat nuppu "Join":

4. Avanenud leheküljel kuvatakse võrgu turvasertifikaat. Sellega tuleb nõustuda, vajutades keskel paremal olevale nupule "Accept".

5. Täpsemat infot sertifikaadi kohta saab uurida, vajutades allpool olevale valikule "More Details"

6. Turvasertifikaadi aktsepteerimise järel toimub varem sisestatud kasutajanime ja parooli abil autentimine ning kui need on korrektsed, siis lubataksegi Wifi-võrku kasutama. Kasutuselolevat WiFi-võrku märgistab võrgunimest vasakul pool asuv linnuke.

7. iPhone jätab sisselogimisinfo meelde, seega piisab järgmisel korral ainult eduroam-võrgu nimele vajutamisest. Vajutades Wifi-võrgu juures olevale sinise taustaga noolekesele kuvatakse selle võrguühenduse kohta täpsem võrguinfo:

Connecting to eduroam (iPhone)

...

4. A page will open and show the network's security certificate. Accept the certificate by clicking Accept.

  • Täpsemat infot sertifikaadi kohta saab uurida, vajutades allpool olevale valikule "More Details"

Image Removed

  • Turvasertifikaadi aktsepteerimise järel toimub varem sisestatud kasutajanime ja parooli abil autentimine ning kui need on korrektsed, siis lubataksegi Wifi-võrku kasutama. Kasutuselolevat WiFi-võrku märgistab võrgunimest vasakul pool asuv linnuke.

Image Removed

...

5. You can see more information about the certificate when you clock More Details.

Image Added

6. After accepting the certificate, you will be authenticated and if you entered the username and password correctly, your device will connect to the network.

Image Added

7. Your device will remember the credentials you entered. Next time you can connect by just tapping on eduroam. Your device should connect automatically.