Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

iPhone toetab Eduroami võrku ühendumist alates tarkvara versioonist 2.0.

Table of Contents

Ühendumine eduroam'i (iPhone)

  • WiFi-võrku ühendumiseks vajutage ikoonil "Settings" ja seejärel "Wi-Fi":

...

  • iPhone jätab sisselogimisinfo meelde, seega piisab järgmisel korral ainult eduroam-võrgu nimele vajutamisest. Vajutades Wifi-võrgu juures olevale sinise taustaga noolekesele kuvatakse selle võrguühenduse kohta täpsem võrguinfo:

...

titleKasulik nõuanne

...

Connecting to eduroam (iPhone)

1. Open your phone's Settings and tap on Wi-Fi

Image Added

2. You should see the eduroam network in the list of available networks called Choose a Network...

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added

Image Added