Oluline

NB! Õppekava 2024/2025. õa versiooni peab sisestama ÕIS 1-s.
Üksnes doktoriõppe programmi versioon tuleb sisestada ÕIS 2-s.


Warning

NB! The version of the curriculum for the 2024/2025 academic year must be entered in SIS 1.
Only the doctoral programme version must be entered in SIS 2.

Õppekava versiooni kinnitaja on tavaliselt valdkonna nõukogu. Selle saad valida rippmenüüst.
Kinnitajaks võib olla ka keegi teine, nt kui õppekava üldandmetes tehakse muudatusi ja samal ajal tehakse ka uus versioon, võib need koos kinnitada hoopis senat.


Version of curriculum confirmed by – usually faculty council confirmes version of the curricula. You can select it from the drop-down menu.
Someone else may also be the confirmer, e.g. if changes are made to the general data of the curriculum and a new version is made at the same time, they may be confirmed together by the Senate instead.


  • No labels